Kap bos in Oeienbosch en Klein Goor

30-01-2019 5993 keer bekeken

Ter voorbereiding op de nieuwe aansluiting op de A67 en de aanleg van de Kempenbaan West worden bomen gekapt. Dat gebeurt in 3 fases, ter hoogte van het gebied Oeienbosch en Klein Goor. De eerste fase start in maart om het broedseizoen niet te verstoren.

Begin 2020 start, onder voorbehoud van een onherroepelijk bestemmingsplan, de aanleg van Kempenbaan West en de nieuwe aansluiting op de A67. Voordat de aanleg kan starten, moet eerst archeologisch onderzoek worden gedaan in het gebied tussen de Zilverbaan en de Locht. Hiervoor moet de bosbodem vrij zijn van bomen. Het archeologisch onderzoek begint in maart.

Natuuronderzoeken en begeleiding van ecoloog

In en rondom het Oeienbosch leven verschillende soorten dieren en planten. De afgelopen jaren zijn er diverse natuuronderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken waren nodig om goed in beeld te krijgen wat er leeft in dat gebied. Hierbij is ook vastgesteld, wat al wel en wat nog niet gekapt mag worden. De gebieden die worden gekapt tijdens de eerste fase zijn ecologisch vrijgegeven. Dit betekent dat voor de bomenkap geen ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming nodig is. Uit de onderzoeken blijkt dat de beschermde natuurwaarden niet worden verstoord. Ook tijdens de kap wordt zorgvuldig omgegaan met de natuur. Daarom begeleidt een ecoloog de voorbereiding en de uitvoering.

Fase 2 en 3

Fase twee van de kap gebeurt na de zomervakantie van 2019. Hiervoor moet de provincie Noord-Brabant eerst nog een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming afgeven. In deze delen van het bos komt namelijk een aantal beschermde dierensoorten voor, waaronder vleermuizen en eekhoorns. Voor deze soorten gaan we verschillende maatregelen nemen, zodat de aanleg van de weg voor hun geen schadelijke effecten heeft. Fase drie van de kapwerkzaamheden gebeurt kort voor de start of tijdens de aanleg van de weg en wordt tegelijk met de wegwerkzaamheden door de aannemer uitgevoerd.

Er wordt veel bos gekapt, maar er komt ook natuur voor terug. 

Cookie-instellingen