Zitting Raad van State over bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’

22-05-2019 2511 keer bekeken

Op 21 mei heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden over bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’.

Tijdens de zitting hebben Gemeente Veldhoven en de mensen die eerder beroep hebben aangetekend tegen het bestemmingsplan, hun standpunten gedeeld. De verwachting is dat de Raad van State deze zomer uitspraak doet over het bestemmingsplan. Tijdens de zitting is aangegeven dat er een finale uitspraak zal worden gedaan, zodat duidelijk is of het bestemmingsplan onherroepelijk wordt.

Hoe zat het ook alweer met het bestemmingsplan?

In maart 2015 is door de gemeenteraad van Veldhoven het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan waren drie beroepen ingediend. In april 2016 oordeelde de Raad van State dat de gemeente in bijna alle onderdelen van de beroepen juist heeft gehandeld, met uitzondering van twee aspecten.

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan in juli 2016 gewijzigd vastgesteld. In dit bestemmingsplan is een relatie met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gelegd. Omdat de Raad van State in een andere zaak vragen heeft gesteld over de PAS aan het Europese Hof van Justitie, heeft zij besloten de beroepen gericht tegen het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ aan te houden, in afwachting van de beantwoording van deze vragen.

Om vertraging van het project te voorkomen, heeft de gemeenteraad in oktober 2018 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, waar geen relatie meer is opgenomen met de PAS. Dit bestemmingsplan heeft vervolgens zes weken ter inzage gelegen. De eerder ingediende beroepschriften tegen het in 2016 vastgestelde bestemmingsplan hebben ook betrekking op het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan. Deze beroepschriften zijn tijdens de zitting van 21 mei behandeld.

Cookie-instellingen