Raad van State doet uitspraak over het PAS

12-06-2019 3959 keer bekeken

Op 29 mei heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit is onderdeel van het bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'.

Het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ is nog niet onherroepelijk, waardoor er nog niet gestart kan worden met de aanleg van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67. Het bestemmingsplan is op 30 oktober 2018, op basis van de ADC-toets, door de gemeenteraad van Veldhoven gewijzigd vastgesteld. Op 29 mei heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit is onderdeel van het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’: Programma Aanpak Stikstof en ADC-toets

De Raad van State heeft vorig jaar vragen gesteld over het PAS aan het Europees Hof van Justitie. In afwachting van de beantwoording van die vragen heeft zij besloten de beroepen gericht tegen het bestemmingsplan ´Kempenbaan-West´ aan te houden. Door de onzekerheid over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de beantwoording van de vragen over het PAS, heeft de gemeente Veldhoven vorig jaar besloten om ook een ander spoor te volgen naast het PAS, namelijk de ADC-toets.

Uitspraak PAS door Raad van State

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het PAS en besloten dat het PAS niet de basis kan zijn voor het verlenen van toestemming voor activiteiten die extra stikstof uitstoten. Denk hierbij aan veehouderijen, maar ook aan infrastructurele werken (o.a. de ontwikkeling Kempenbaan West en de aansluiting). Het PAS maakt het namelijk mogelijk om direct toestemming te geven voor ontwikkelingen met gevolgen voor de natuur. Terwijl ondertussen vooruit wordt gelopen op de te verwachten positieve effecten van maatregelen die ten gunste zijn van de natuur.

Volgens Europese wetgeving moet er vooraf zekerheid zijn over dat die maatregelen ook echt de gunstige effecten hebben voor de natuur. Het principe van het PAS kan niet meer worden gebruikt en daarmee is dit spoor in het bestemmingsplan ook niet meer bruikbaar.

ADC-toets in gewijzigd bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’

Het tweede spoor dat is gevolgd voor het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ is de ADC-toets. Deze wettelijk toegestane toets wordt - nadat het ontbreken van Alternatieven (A) en de Dwingende redenen (D) zijn aangetoond - de benodigde Compensatie (C) voor het bestemmingsplan in beeld gebracht.

Ondanks de uitspraak over het PAS van 29 mei blijft dit spoor gerechtigd en daarmee is het nog steeds mogelijk dat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. De verwachting is dat rond de zomer een uitspraak wordt gedaan door de Raad van State.

Cookie-instellingen