Vervolg zienswijzen op het ontwerp

03-10-2019 2081 keer bekeken

Het ontwerp van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67 werd op 10 september gepresenteerd op de informatiebijeenkomst op het Sondervick College. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst zijn veel vragen gesteld en een aantal zienswijzen ingediend.

Het ontwerp heeft t/m 2 oktober ter inzage gelegen op het gemeentehuis en dit was tevens de einddatum dat er zienswijzen konden worden ingediend. Alle zienswijzen worden nu verzameld en beoordeeld. Deze beoordeling wordt vastgelegd in een nota van zienswijzen.

De nota met daarin mogelijke wijzigingen op het ontwerp wordt binnenkort door het college vastgesteld. Vervolgens wordt deze aan de indieners toegestuurd. Een geanonimiseerde versie wordt ook op de website geplaatst. Op een later moment worden de mogelijke wijzigingen gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst.

Cookie-instellingen