Voortgang werkzaamheden Heiberg

28-10-2020 1303 keer bekeken

Aan de Heiberg wordt volop gewerkt. Het geluidscherm is bijna klaar. De komende weken werkt de aannemer aan het opnieuw inrichten van de Heiberg en De Run.

In het kaartje is het werkgebied met donkerblauwe (dunne) stippellijn aangegeven. De werkzaamheden bestaan uit  verschillende fases. Daarom wijzigen sommige omleidingsroutes elke week. De omleidingsroutes voor de Heiberg zijn te vinden op veldhoven.nl/wegafsluitingen, meteen als deze bekend zijn. De omleidingsroutes op straat worden natuurlijk aangegeven met gele verwijsborden.

Hinder voor fietsers

De afgelopen tijd hebben vooral fietsers last gehad van wegafsluitingen. De werkzaamheden aan de nieuwe aansluiting op de A67 en de Kempenbaan zorgden voor veel wegafsluitingen en omleidingsroutes. Die kwamen door werkzaamheden aan het riool en de voorbereidende werkzaamheden aan de geluidschermen langs de Kempenbaan en de Locht.

Veilig en bereikbaar

De veiligheid en de bereikbaarheid voor (fiets)verkeer, blijft een belangrijk aandachtspunt. Vooral met de winter in aantocht en de toenemende werkzaamheden aan de Kempenbaan hebben wij daar als gemeente extra aandacht voor. Vindt u een situatie onveilig? Meld dit dan via gemeente@veldhoven.nl of bel het verkorte telefoonnummer 14 040.

 

Cookie-instellingen