Plannen Kempenbaan-Oost aangepast

20-12-2013 4203 keer bekeken

De plannen voor het oostelijk gedeelte van de Kempenbaan, die we de komende jaren geheel gaan vernieuwen, zijn aangepast. Dit gebeurt naar aanleiding van gesprekken met onder andere ondernemers uit het gebied.

De ideeën en voorstellen die zij deden zijn onderzocht op haalbaarheid. De resultaten hiervan hebben we gebruikt om de eerdere conceptplannen aan te passen.

Provincialeweg

Op de Kempenbaan maken we na de kruising met De Run 1100 (gezien vanaf de N2) een afrit naar de Provincialeweg. Dit was een wens van de ondernemers en bewoners van de Provincialeweg. Deze nieuwe afrit heeft geen grote gevolgen voor de doorstroming van de Kempenbaan in de eindsituatie en is daarom uitvoerbaar. 

 

De Run 1000

Het bedrijventerrein De Run 1000 krijgt in de eindsituatie een volledige aansluiting op de Kempenbaan via De Run 1100. Ook dit was een wens van de plaatselijke ondernemers. De Run 1000 heeft inmiddels weer een tijdelijke volledige aansluiting op de Kempenbaan na het verwijderen van de stalen balken. Dit is een tijdelijke situatie totdat de reconstructie van de Kempenbaan Midden start in het voorjaar van 2014.

De Run 2000

De Run 2000 krijgt een volwaardige aansluiting via De Run 4200. De voorgestelde halve aansluiting van De Run 2000 direct op de Kempenbaan nemen we niet mee in het definitief ontwerp voor de Kempenbaan Oost. Deze directe aansluiting heeft geen meerwaarde in verkeerskundig opzicht doordat er relatief weinig verkeer gebruik van maakt. 

 

Peter Zuidlaan

De Peter Zuidlaan wordt verbonden met de Julianastraat zodat Meerveldhoven en Zeelst een directe verbinding krijgen met de Meerenakkerweg.

 

De Run 3100 - Provincialeweg

Het kruispunt van De Run 3100 met de Provincialeweg wordt een verhoogd plateau, waarbij de Provincialeweg een voorrangsweg blijft. Een verhoogd plateau zorgt voor een veiligere situatie voor al het wegverkeer.

Vervolg

De komende periode gaan we aan de slag met het ontwerpen van de genoemde maatregelen. De verbetering van het kruispunt Provincialeweg – Run 3100 vindt in het voorjaar van 2014 plaats. De overige maatregelen volgen na 2014. 

Cookie-instellingen