BAM uitvoerder project Kempenbaan Midden

09-01-2014 3817 keer bekeken

De Koninklijke BAM groep wordt de aannemer voor de vernieuwing van het middengedeelte van de Kempenbaan. Op donderdag 9 januari heeft BAM met de gemeente Veldhoven het contract getekend. De BAM maakt de concrete planning voor de uitvoering zo snel mogelijk bekend.

De werkzaamheden zullen starten in het voorjaar van 2014 en zijn gereed december 2014. Deze week zijn nutsbedrijven al begonnen met voorbereidend werk voor het verleggen van kabels en leidingen. Na het middengedeelte worden ook het oostelijk en westelijk gedeelte inclusief een aansluiting op de A67 aangepakt. Deze werkzaamheden lopen door tot in 2017.

Uiteraard veroorzaken deze werkzaamheden overlast, maar zowel de aannemer als de gemeente Veldhoven zullen maximaal inzetten om hinder zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doen zij door tijdige communicatie, slimme planning en het inzetten van maatregelen om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te handhaven zoals o.a. omleidingsroutes. Bedrijven en bezoekers op De Run kunnen zelf, door middel van mobiliteitsmanagement, ook veel doen om de bereikbaarheid te verbeteren. Bijvoorbeeld door buiten de spits met de auto te reizen, te carpoolen of de auto in te ruilen voor een ander vervoermiddel. Niet alleen tijdens de werkzaamheden, maar ook daarna.

Incident management

Eén van de maatregelen is het toepassen van zogeheten Incident Management. Dit zijn maatregelen die de weg weer snel vrij maken voor verkeer nadat een incident heeft plaatsgevonden. Rijkswaterstaat past deze maatregelen ook toe op snelwegen. Zo zullen bijvoorbeeld na een ongeluk takelwagens binnen een bepaalde tijd blokkerende auto’s verwijderen. Deze maatregel wordt voor in ieder geval een jaar toegepast op de Kempenbaan en de Heerbaan.

Vernieuwing Kempenbaan

De huidige infrastructuur staat de economische ontwikkeling steeds meer in de weg. Nu al staat het verkeer op de Kempenbaan vaak vast, zeker tijdens de spits. De gemeente Veldhoven gaat de Kempenbaan de komende jaren daarom ingrijpend vernieuwen. Meest in het oog springende verbeteringen zijn een aansluiting op de A67 aan de westkant en een goede aansluiting op de N2 aan de oostkant. Verder wordt het aantal rijbanen in beide richtingen vergroot naar 2x2-baans en worden kruispunten verbeterd om de doorstroming te bevorderen.

"Samen maken we De Run slim en snel bereikbaar"
 Het persbericht en een foto van de ondertekening kunt u hier downloaden.
 

Cookie-instellingen