11 en 16 juni provinciale inloopavond over nieuwe verbindingsweg N69

02-06-2014 1721 keer bekeken

woensdag 11 juni en maandag 16 juni organiseert provincie Noord-Brabant van 16:00 tot 21:00 uur inloopbijeenkomsten over het voorkeursalternatief van de nieuwe N69. Gemeente Veldhoven bemant een stand met informatie over Kempenbaan West en de nieuwe aansluiting met de A67.

De provincie heeft eind oktober 2013 ingestemd met het voorkeursalternatief dat de regio heeft voorgedragen voor de ligging van de verbindingsweg tussen de bestaande N69 (Luikerweg) en de A67 tot aan de Locht in Veldhoven. De nieuwe verbindingsweg moet bijdragen aan de leefbaarheid en bereikbaarheid in de regio door een einde te maken aan de grote hoeveelheid (vracht)verkeer door Valkenswaard en Waalre en het sluipverkeer in de dorpen in de regio.

De aanleg van een nieuwe verbindingsweg N69 past niet binnen de geldende bestemmingsplannen. Gezien het gemeentegrensoverschrijdende karakter van de provinciale weg en het provinciaal belang om de regionale bereikbaarheid te verbeteren is ervoor gekozen een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen. Dit inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan waarin het voorkeursalternatief voor de nieuwe verbinding in detail is uitgewerkt.

Tijdens de inloopbijeenkomsten kunt u meer informatie inwinnen over het PIP en de bijbehorende milieueffectrapportage (MER). De opzet van beide avonden is identiek, zodat u zelf kunt bepalen welk moment het beste uitkomt. Ieder heel uur start met een korte plenaire toelichting op de procedure. Vervolgens is er individueel ruimschoots gelegenheid voor het stellen van inhoudelijke vragen naar aanleiding van de ter inzage gelegde documenten.

De inloopbijeenkomsten  vinden plaats op:

  • Woensdag 11 juni (16:00 tot 21:00 uur) in De Ploeg - Bergeijk
  • Maandag 16 juni (16:00 tot 21:00 uur) in De Hofnar - Valkenswaard

Lees de aankondiging van de provincie voor meer informatie over de inloopavonden en de inspraakprocedure van het PIP.

 

Cookie-instellingen