Informatieavond Kempenbaan West goed bezocht

30-06-2014 2954 keer bekeken

Op 19 juni organiseerde het bewonerscomité Kempenbaan-West samen met gemeente Veldhoven een openbare informatiebijeenkomst over de plannen voor Kempenbaan West. De informatieavond was met ruim 100 bezoekers druk bezocht.

Ronald Bon, projectleider Kempenbaan, heeft aan de hand van een powerpoint presentatie een plenaire uitleg gegeven over het ontwerp van Kempenbaan West, de aansluiting op de A67 en N69 en de inspraak- en bezwaarprocedures. De presentatie kunt u hier downloaden.

Het westgedeelte bestaat uit het verbeteren van de Kempenbaan vanaf de Run 6800/5600 tot en met de Locht richting Eersel, inclusief een aansluiting op de A67. De gehele Kempenbaan wordt hier 2x2 banen. Daarnaast komt er een fietsviaduct over de A67 langs het bestaande viaduct de Locht. Bij dit ontwerp is rekening gehouden met de aanleg van de N69; de N69 is een initiatief van de provincie. De N69 sluit aan op de toekomstige aansluiting op de A67.

Naar verwachting start de bestemmingsplanprocedure voor Kempenbaan West in augustus 2014. De gemeente zal in deze maand twee openbare inloopavonden organiseren om een ieder goed te informeren over de plannen. Tijdens de bestemmingsplanprocedure kunt u zienswijzen indienen. Op deze informatieposter is de bestemmingsplanprocedure puntsgewijs toegelicht. Houd de projectwebsite en de Ahrenberger goed in de gaten voor de data van de inloopavonden en voor informatie over de terinzagelegging van het bestemmingsplan!

Cookie-instellingen