Terinzagelegging en informatieavonden bestemmingsplan Kempenbaan West

22-10-2014 3719 keer bekeken

Het ontwerpbestemmingsplan voor Kempenbaan West ligt van vrijdag 31 oktober tot en met donderdag 11 december 2014 terinzage. Begin november organiseert gemeente Veldhoven twee informatieavonden over het ontwerpbestemmingsplan. Medewerkers van de gemeente geven uitleg en beantwoorden uw vragen.

De verkeersafwikkeling van het bedrijventerrein De Run is problematisch. Met name de kruispunten die dicht tegen de N2 aan liggen, kennen in de avondspits congestievorming. Om deze problematiek te verlichten is de gemeente voornemens een aansluiting op de A67 ter hoogte van de Locht te realiseren. Daarnaast zal de Kempenbaan (vanaf De Run 6800) richting de Locht worden verbreed. Hiertoe is een ontwerpbestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ opgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan biedt onder andere de juridische ruimtelijke kaders om deze maatregelen te realiseren.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van vrijdag 31 oktober tot en met donderdag 11 december 2014 terinzage. U kunt de stukken raadplegen tijdens de openingsuren van het informatiecentrum in het gemeentehuis en via de website www.veldhoven.nl, trefwoord ‘bestemmingsplan Kempenbaan-West’. Tevens zijn de stukken te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Veldhoven.

In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan deze betrekking heeft. Schriftelijke zienswijzen moeten per post verstuurd worden naar Gemeente Veldhoven, t.a.v. De Gemeenteraad, postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend. Een schriftelijk ingediende zienswijze moet zijn voorzien van:

  • datum
  • naam
  • adres
  • handtekening

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de afdeling Regie en Ontwikkeling via telefoonnummer 14 040. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Informatieavonden

Graag nodigt de gemeente Veldhoven u uit voor de informatieavonden waar de plannen worden gepresenteerd en toegelicht. De informatieavonden vinden plaats op woensdag 5 en donderdag 13 november 2014 van 19:00 tot 21:30. Beide avonden zijn identiek van opzet en hebben geen plenair begin of einde. U kunt dus komen wanneer het u uitkomt.

Woensdag 5 november vindt deze informatieavond plaats in ’t Techniekhuys op De Run 4250 in Veldhoven. Op donderdag 13 november vindt de informatieavond plaats in de Burgerzaal en de aangrenzende Raadszaal van het gemeentehuis te Veldhoven.

Tijdens deze informatieavonden kunnen geïnteresseerden diverse informatiestands met deelonderwerpen bezoeken. Deze worden bemand door medewerkers van de gemeente waaraan men vragen kan stellen. Er zal ook een informatiestand zijn van provincie Noord-Brabant over de N69.

Cookie-instellingen