Wat vindt u van de doorstroming op de Kempenbaan?

09-01-2015 2268 keer bekeken

De werkzaamheden aan Kempenbaan Midden zijn onlangs afgerond. Het verbeteren van de doorstroming is de belangrijkste doelstelling van de herstructurering. We zijn benieuwd of u een verbetering van de doorstroming bemerkt, tijdens en buiten de spits.

Daarom hebben we een online poll gemaakt, die van 15 december 2014 tot 5 januari 2015 ingevuld kon worden. Met de poll is gepeild hoe de doorstroming op de Kempenbaan binnen en buiten de spits wordt ervaren. In totaal hebben 109 mensen de poll ingevuld. Onderstaande figuur geeft de resultaten weer.

In het algemeen kan gezegd worden dat de tevredenheid over de doorstroming op de Kempenbaan buiten de spitsuren veel hoger is dan tijdens de spits. Echte verbetering in deze doorstroming verwachten wij eigenlijk ook pas als de gehele Kempenbaan in 2017 is vernieuwd.

Tevredenheid doorstroming tijdens spitsuren

Tijdens spitsuren is 16,5% van de respondenten tevreden over de doorstroming op de Kempenbaan. 72,5% van de respondenten is ontevreden of zeer ontevreden over de doorstroming. De overige 11% vindt dat de doorstroming nog verbeterd, nog verslechterd is.

Tevredenheid doorstroming tijdens spitsuren

Buiten de spitsuren is 71,5% van de respondenten tevreden tot zeer tevreden over de doorstroming op de Kempenbaan. Bijna 14% is ontevreden tot zeer ontvreden over de doorstroming. De overige 14,5% vindt dat de doorstroming nog verbeterd, nog verslechterd is.

Cookie-instellingen