Raad stelt bestemmingsplan Kempenbaan West vast

18-03-2015 2580 keer bekeken

De gemeenteraad van Veldhoven heeft dinsdag 17 maart unaniem ingestemd met de vaststelling van het bestemmingsplan Kempenbaan West. Er zijn drie moties ingediend en aangenomen. Ook het onteigeningsplan is aangenomen. Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt in het project.

De volgende moties zijn ingediend en aangenomen:

  • Maximum snelheid: totdat de aansluitingen van de N69 en A67 op de Kempenbaan zijn opengesteld, bedraagt de maximum snelheid op Kempenbaan West 50 km/h. Een latere wijziging van de toegestane maximum snelheid moet onderbouwd worden (aan de hand van een monitoring van geluidsoverlast voor bewoners en verkeersintensiteit) en aan de raad worden voorgelegd.
  • Sluis: Er wordt een onderzoek gedaan of een andere oplossing voor de 6 meter brede fiets- en voetgangersdoorgang in het geluidscherm bij de Heerseweg tot de mogelijkheden behoort, waarbij zo veel mogelijk rekening is gehouden met de geluidsbelasting van deze doorgang.
  • Essentie woongenot: daar waar mogelijk wordt de eigenaar van het perceel aan De Run 8111 gefaciliteerd in het vinden van een oplossing om zo juridische procedures te voorkomen.

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt naar verwachting in mei 2015 gepubliceerd. Burgers die een zienswijze hebben ingediend hebben na publicatie 6 weken de tijd om beroep aan te tekenen.

Het project gaat nu de volgende fase in; de voorbereiding van de aanbesteding begint. Eind 2015 wordt de aannemer geselecteerd die de wegwerkzaamheden zal uitvoeren. De uitvoeringsfase start naar verwachting begin 2016.

Cookie-instellingen