Voorbereiding voor bomenkap en archeologisch onderzoek

14-01-2016 2922 keer bekeken

Voor de verbreding van de Kempenbaan en de nieuwe aansluiting op de A67 moeten bomen worden gekapt en is archeologisch onderzoek nodig. De aankomende drie weken vinden hiervoor de voorbereidende maatregelen plaats.

Voorbereiding bomenkap

De bomen worden gekapt om ruimte te maken voor de nieuwe infrastructuur en om het archeologisch onderzoek mogelijk te maken. In de komende drie weken markeert Bosgroep Zuid in opdracht van gemeente Veldhoven bij de nieuwe aansluiting met A67 met piketpaaltjes het toekomstige tracé. Zo is precies te zien welke bomen zij gaan kappen  en welke blijven staan.

Bomenkap in 2 fasen

De daadwerkelijke bomenkap vindt plaats in 2 fasen. De kap van de bomen aan de noordkant van de A67, langs een deel van de Locht en de bomen in twee werkvakken (ten behoeve van het verleggen van een petrochemische leiding eind 2016) vindt  eind februari/begin maart plaats, vóór het broedseizoen (zie oranje vlakken). De bomen aan de zuidkant van de A67 kunnen pas in de zomerperiode na het broedseizoen, tussen juni – september, worden gekapt, omdat dit gebied nu te drassig is (zie gele vlakken). Wel is door markering ook in dit gebied het tracé nu al zichtbaar.

De bomenkap kan pas echt plaatsvinden als het bestemmingsplan Kempenbaan West onherroepelijk is. Naar verwachting doet de Raad van State in februari uitspraak over de beroepen die tegen het bestemmingsplan zijn ingediend.

Natuurcompensatie in Groot Goor

Compensatie voor de natuur die moet wijken voor de wegen vindt voor het grootste gedeelte plaats bij het natuurgebied Groot Goor. Ook brengen we natuur terug op percelen langs de beek de Gender en de Poelenloop of Rijt, die in het gebied Zilverackers (aan de westkant van Veldhoven en de noordkant van de A67) zijn aangekocht. Met de compensatie op deze plekken willen we een ecologische verbinding maken tussen de bestaande bosgebieden en tevens een mooie omgeving aanleggen voor de (toekomstige) bewoners van Veldhoven en Zilverackers.

Archeologisch onderzoek

Voordat de wegwerkzaamheden starten vindt archeologisch onderzoek plaats. Met zogeheten proefsleuven in het gebied kijken we of er archeologisch interessante waarden in het gebied zijn. Het graven van de proefsleuven gebeurt na de bomenkap. Aan de noordkant van de A67 start het graven van de sleuven in april 2016, aan de zuidkant in de zomer of het najaar van 2016. Op basis van de resultaten uit de proefsleuven worden vervolgens nadere uitspraken gedaan over de aard, omvang en behoudenswaardigheid van archeologische vindplaatsen in het gebied. Daarna wordt duidelijk welke maatregelen nodig zijn. 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.