Bestemmingsplan Kempenbaan West moet worden aangepast

20-04-2016 3847 keer bekeken

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over de drie beroepen die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan Kempenbaan-West. De Raad van State oordeelt dat de gemeente Veldhoven in bijna alle onderdelen van de beroepen correct heeft gehandeld, maar zij wenst op een paar onderdelen aanpassingen.

Ten aanzien van de maatregelen tegen de effecten van stikstofdepositie (de uitstoot van stikstof) in het beschermde natuurgebied 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateau', dienen enkele zaken hersteld of beter onderbouwd te worden. De Raad van State geeft de gemeente maximaal 6 maanden de tijd om deze zaken te verbeteren en het bestemmingsplan opnieuw in te dienen bij de Raad van State. Als dit vervolgens akkoord wordt bevonden, is het bestemmingsplan onherroepelijk. Meer informatie vindt u in de volledige uitspraak van de Raad van State.

Wethouder Nicole Ramaekers over de uitspraak: “de benodigde aanpassingen zijn technisch van aard en hebben geen consequenties voor de opzet van het plan. Mijn eerste indruk is dat deze gebreken op een goede manier hersteld kunnen worden en dat dit zeker binnen de gestelde 26 weken plaats kan vinden. Komende periode maken we de consequenties inzichtelijk voor de planning van het project.”

Provinciaal Inpassingsplan N69

Voor de aanleg van de nieuwe N69 die aansluit op de Kempenbaan, heeft de provincie Noord-Brabant een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) gemaakt. Tegen dit plan zijn ook beroepen ingediend waar de Raad van State uitspraak over heeft gedaan; de provincie dient voor het PIP tevens binnen 6 maanden een aantal administratieve onvolkomenheden in het besluit te repareren en daarnaast moeten zij in het besluit beter motiveren hoe meer zekerheid kan worden geboden om aan de verplichting voor natuurcompensatie te voldoen. Meer informatie is te vinden in het persbericht van de provincie en in de volledige uitspraak van de Raad van State.

Cookie-instellingen