Voorjaar 2017 uitspraak Raad van State over aangepast bestemmingsplan Kempenbaan-West

19-12-2016 3769 keer bekeken

Het bestemmingsplan Kempenbaan-West moest naar aanleiding van beroepen op twee punten worden aangepast. Het aangepaste bestemmingsplan is deze zomer ter goedkeuring aan de Raad van State verzonden. In het voorjaar 2017 wordt een uitspraak van de Raad van State verwacht.

Het bestemmingsplan Kempenbaan-West moest naar aanleiding van beroepen op twee punten worden aangepast. Het aangepaste bestemmingsplan is deze zomer ter goedkeuring aan de Raad van State verzonden. De Raad van State houdt op 26 januari 2017 een nieuwe zitting waarin het aangepaste bestemmingsplan wordt behandeld. Naar verwachting doet de Raad van State in het voorjaar van 2017 uitspraak over het bestemmingsplan.

 

Voorbereidende werkzaamheden en aanbesteding

Zodra het bestemmingsplan Kempenbaan-West onherroepelijk is, kunnen de voorbereidende werkzaamheden en de aanbesteding van de uitvoering worden hervat. Het kappen van bomen en het archeologisch onderzoek zal in verband met het broedseizoen na de zomer van 2017 worden uitgevoerd.

 

Provinciaal Inpassingsplan N69

Voor de aanleg van de nieuwe N69 die aansluit op de Kempenbaan, heeft de provincie Noord-Brabant een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) gemaakt. Tegen dit plan zijn ook beroepen ingediend waarna het plan is aangepast. In het voorjaar van 2017 wordt ook over dit plan een uitspraak van de Raad van State verwacht. Het bestemmingsplan Kempenbaan-West en het PIP worden wel apart beoordeeld.

Cookie-instellingen