Gemeente wil vertraging aansluiting N69 op A67 beperken

18-10-2017 3527 keer bekeken

Het project Kempenbaan West is nauw verbonden met de aanleg van de nieuwe N69 door de provincie Noord-Brabant. Gemeente Veldhoven realiseert namelijk de aansluiting van de N69 op de A67. Gemeente en provincie werken daarom intensief samen bij de realisatie van deze projecten.

Zowel het gemeentelijke bestemmingsplan Kempenbaan West als het Provinciale InpassingsPlan (PIP) Grenscorridor N69 liggen ter vaststelling bij de Raad van State. Het gemeentelijk bestemmingsplan is echter betrokken in een bredere discussie die gaat over de behandeling van stikstofregels. De Raad van State heeft over dit onderwerp om duidelijkheid gevraagd bij het Europese Hof. In afwachting daarop heeft de Raad van State alle 200 zaken die daarop betrekking hebben aangehouden. Het bestemmingsplan Kempenbaan West is één van die zaken. Er is inhoudelijk geen discussie over de ontworpen verkeerskundige oplossing in dit plan.

 

Om vertraging te beperken onderzoekt de gemeente Veldhoven op dit moment de mogelijkheden om de bestemmingsplanprocedure weer op gang te brengen. Voorop staat dat de gemeente nog steeds volledig inzet op de realisatie van het project Kempenbaan West. Gemeente en provincie zorgen in dit proces voor een zo optimaal mogelijke afstemming en voortvarende aanpak.

Cookie-instellingen