Welke vervoersalternatieven kan ik mijn werknemers / bezoekers bieden?

06-12-2013 974 keer bekeken 1 reacties

1  reacties

06-12-13 om 11:56

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is besloten om mobiliteitsmanagement in te zetten. Daarbij staat de vraag centraal hoe het autoverkeer het beste beperkt kan worden in de spits. Uit de gebiedsanalyse die we in juni 2013 presenteerde kwam naar voren dat de grootste potentie ligt bij OV- en fietsstimulering. Voor deze twee alternatieven zijn we producten en diensten aan het samenstellen. Deze producten en diensten geven u als werkgever inzicht in de concrete alternatieven die u werknemers en bezoekers kunt bieden.

Cookie-instellingen