Graag aandacht voor de fietsers, die gebruik maken van de kruising. Het is niet geregeld hoe je nu moet oversteken. Stoplichten zijn er nu niet, waardoor je niet weet wanneer over te steken. Ook is niet, of slecht een omleidingsroute aangegeven.

19-06-2014 4806 keer bekeken 2 reacties

2  reacties

25-06-14 om 13:23

Het betreft het kruispunt dat aan de Onze Lieve Vrouwedijk ligt, specifiek bij het MMC en het tuincentrum. Naar aanleiding van verschillende klachten hierover zijn de volgende acties uitgezet, in de verwachting dat dit de verkeerssituatie voor met name fietsers zal verbeteren:

- vanaf vanochtend zijn er tijdens de ochtend- en avondspits verkeersregelaars ingezet ten behoeve van overstekende fietsers op de Kempenbaan, komend vanaf De Run 5300 en De Run 4500;

- er wordt ten behoeve van overstekende fietsers ook een verkeersregelaar ingezet bij de oversteek van De Run 4500 (ter hoogte van het MMC/tuincentrum);

- bij de oversteek van De Run 4500 zijn de fietspaden opgeschoond en is bebording recht gezet. Wij gaan strenger controleren op bebording en rommelige situaties;

- we leggen het nieuwe tweezijdige fietspad op De Run 5300 eerder aan, zodat De Run 5300 vanaf 7 juli niet meer overgestoken hoeft te worden;

- we halen het asfalteren van de nieuwe busbaan op de Kempenbaan naar voren, zodat de bus over anderhalve week gebruik kan maken van deze nieuwe busbaan. De bus hoeft het kruispunt dan niet meer diagonaal te kruisen zoals nu het geval is. Dat scheelt weer een beweging op het kruispunt.

23-06-14 om 7:22

Kunt u iets specifieker aangeven welk kruispunt of kruispunten en welke omleidingsroute of omleidingsroutes u bedoelt? Dan kunnen wij gericht acties uitzetten en u daar een duidelijke terugkoppeling van geven.

Cookie-instellingen