Dit ontwerp lijkt wel een ontmoedigingsbeleid voor fietsers die van Waalre naar het City centrum willen. Ik stel voor dat u zelf de fiets pakt en deze route op verschillende tijdstippen fietst. En ondertussen goed luisteren naar het commentaar van uw mede-fietsers. (tijd genoeg tijdens het wachten!)

03-07-2014 4504 keer bekeken 1 reacties

1  reacties

07-07-14 om 11:54

Wij realiseren ons dat de verkeerssituatie voor fietsers op de kruising Kempenbaan-Run 5300-Run 4500 sinds de werkzaamheden niet comfortabel is. De afgelopen weken zijn in samenspraak met de aannemer maatregelen getroffen op de situatie voor fietsers te verbeteren:

•Inzet verkeersregelaars tijdens de ochtend- en avondspits ten behoeve van overstekende fietsers op de Kempenbaan, komend vanaf De Run 5300 en De Run 4500. Ook op de Run 4500 ter hoogte van de fietsoversteek nabij de uitrit MMC is een verkeersregelaar ingezet.
•De aannemer controleert dagelijks de bebording.
•Vanaf heden is het nieuwe tweerichtingen fietspad op de Run 5300 beschikbaar. Dit moet het comfort en de directheid van fietsroutes op de kruising verbeteren.
•De asfalteringswerkzaamheden aan de nieuwe busbaan op de Kempenbaan zijn zojuist gereed gekomen. De bus hoeft het kruispunt nu niet meer diagonaal te kruisen zoals eerder het geval was. Dat scheelt weer een beweging op het kruispunt en moet de wachttijd voor fietsers verkorten.Cookie-instellingen