Bij de kruising met de Run 3100/4200 moet ik als fietser straks 3 keer oversteken (incl stoplichten) als ik vanuit de richting Fedex naar de Groenen wil, terwijl er wel een voetgangers oversteekplaats ligt, en er voldoende ruimte is voor een fietsers oversteekplaats. Dit is niet erg logisch...(?)

15-07-2014 6364 keer bekeken 2 reacties

2  reacties

16-10-14 om 13:35

De onlangs vernieuwde fietsersoversteek op het kruispunt Kempenbaan/De Run 4200 (nabij Bouwmarkt Groenen) wordt mede naar aanleiding van verschillende klachten aangepast. De vroegere fietsersoversteek langs het voetpad wordt nog voor december 2014 teruggebracht.

Fietsers die vanaf De Run 4200 (vanuit de richting Gestel) de Kempenbaan willen oversteken richting Bouwmarkt Groenen, moeten nu langs drie verkeerslichten om hun weg te vervolgen. Op de plek waar voorheen een stoplicht voor fietsers stond om rechtdoor over te steken, is nu alleen nog een voetgangersoversteek met verkeerslicht. Fietsers vanuit Gestel moeten in de huidige situatie vóór de Kempenbaan linksaf, vervolgens rechtsaf om de Kempenbaan over te steken en tot slot nog eens rechtsaf om het fietspad aan de goede kant van de weg te bereiken.

Observaties ter plekke wijzen uit dat fietsers vanuit Gestel nu vaak gebruik maken van de voetgangersoversteek. Veel fietsers denken dat zij door kunnen rijden naar de overkant van de Kempenbaan als de eerste voetgangersoversteek groen is. Het daaropvolgende voetgangerslicht springt echter niet automatisch op groen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Ook het te vroeg voorsorteren van fietsers op het linker (enkelzijdige) fietspad op De Run 4200 om een extra oversteek te vermijden leidt tot gevaarlijke situaties.

Doordat fietsers nu toch gebruik maken van de voetgangersoversteek, wordt de winst in doorstroming van verkeer die werd beoogt met het verwijderen van deze fietsersoversteek nu al belemmert. Het argument dat het verwijderen van deze fietsersoversteek de doorstroming verbetert staat daarmee niet meer overeind.

Gemeente Veldhoven heeft daarom besloten om langs de voetgangersoversteek de fietsersoversteek (met verkeerslicht) terug te brengen, zodat fietsers niet meer drie keer hoeven over te steken om aan de overkant van de Kempenbaan te komen. De huidige dubbelzijdige fietsersoversteek wordt weer enkelzijdig.

18-07-14 om 10:38

Het klopt dat in de toekomst fietsers vanuit Fedex drie maal moeten oversteken om bij Groenen uit te komen. Komend uit de richting Groenen kan eenmaal overgestoken worden om uiteindelijk bij Fedex uit te komen. De richting die u aangeeft, is inderdaad ongunstig voor fietsers daar er drie maal overgestoken moet worden.

Gekozen is voor een tweerichtingen oversteek voor fietsers over de Kempenbaan aan één zijde van de weg, in plaats van behoud van twee fietersoversteken aan beide zijden van de Kempenbaan. In het voortraject is door de gemeente prioriteit gegeven aan de doorstroming van het autoverkeer, omdat dit het voornaamste knelpunt is op de Kempenbaan. Door de fietsoversteken in beide richtingen te bundelen, kan het autoverkeer sneller afgewikkeld worden. Hieronder de verklaring daarvoor:

Vanaf De Run 3100 linksaf slaan richting de N2 conflicteert nu niet meer met fietsers, want daar is de fietsoversteek verwijderd. Deze linksafstroom vanuit De Run 3100 is vele malen groter dan de rechtsafslaande stroom vanuit Groenen richting MMC/Eersel waar nu de gebundelde fietsoversteek ligt. Bij De Run 4200 geldt hetzelfde. De verkeersstroom rechtsaf richting N2 is vele malen groter dan de gecombineerde rechtdoor-linksaffer richting MMC/Eersel. De rechtsaffer conflicteert niet meer met de oostelijke fietsoversteek (wel nog met de fietsoversteek over De Run 4200, maar die kan vaak meeliften met het groen van de rechtdoorgaande verkeersstroom op de Kempenbaan).

Er ligt nog wel een voetgangersoversteek op de Kempenbaan in verband met de aanwezige bushalte. Wij verwachten dat deze voetgangersoversteek minder intensief gebruikt wordt.

Cookie-instellingen