Om fietsers 3 maal te laten wachten bij een stoplicht om 1 x de Kempenbaan over te steken bij de Run 3100/4200 is volslagen idioot! Dat doet dan ook werkelijk niemand (ik ook niet, ga zelfs eens kijken) en er dus kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Wie is dan verantwoordelijk?

29-08-2014 5101 keer bekeken 2 reacties

2  reacties

16-10-14 om 13:34

De onlangs vernieuwde fietsersoversteek op het kruispunt Kempenbaan/De Run 4200 (nabij Bouwmarkt Groenen) wordt mede naar aanleiding van verschillende klachten aangepast. De vroegere fietsersoversteek langs het voetpad wordt nog voor december 2014 teruggebracht.

Fietsers die vanaf De Run 4200 (vanuit de richting Gestel) de Kempenbaan willen oversteken richting Bouwmarkt Groenen, moeten nu langs drie verkeerslichten om hun weg te vervolgen. Op de plek waar voorheen een stoplicht voor fietsers stond om rechtdoor over te steken, is nu alleen nog een voetgangersoversteek met verkeerslicht. Fietsers vanuit Gestel moeten in de huidige situatie vóór de Kempenbaan linksaf, vervolgens rechtsaf om de Kempenbaan over te steken en tot slot nog eens rechtsaf om het fietspad aan de goede kant van de weg te bereiken.

Observaties ter plekke wijzen uit dat fietsers vanuit Gestel nu vaak gebruik maken van de voetgangersoversteek. Veel fietsers denken dat zij door kunnen rijden naar de overkant van de Kempenbaan als de eerste voetgangersoversteek groen is. Het daaropvolgende voetgangerslicht springt echter niet automatisch op groen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Ook het te vroeg voorsorteren van fietsers op het linker (enkelzijdige) fietspad op De Run 4200 om een extra oversteek te vermijden leidt tot gevaarlijke situaties.

Doordat fietsers nu toch gebruik maken van de voetgangersoversteek, wordt de winst in doorstroming van verkeer die werd beoogt met het verwijderen van deze fietsersoversteek nu al belemmert. Het argument dat het verwijderen van deze fietsersoversteek de doorstroming verbetert staat daarmee niet meer overeind.

Gemeente Veldhoven heeft daarom besloten om langs de voetgangersoversteek de fietsersoversteek (met verkeerslicht) terug te brengen, zodat fietsers niet meer drie keer hoeven over te steken om aan de overkant van de Kempenbaan te komen. De huidige dubbelzijdige fietsersoversteek wordt weer enkelzijdig.

30-08-14 om 11:40

We vatten de term "gevaarlijke situatie" op als een ongeval. Een gevaarlijke situatie kan namelijk voor iedereen anders zijn. De schuldvraag bij een ongeval zal per ongeval verschillen. De schuld kan liggen bij weggebruikers als zij zich niet aan (verkeers)regels houden. De schuld kan ook liggen bij de wegbeheerder als het ongeval is veroorzaakt door een gebrekkige inrichting of slecht onderhoud van de weg. Als zich een ongeval voordoet, wordt onderzocht wie aansprakelijk kan worden gesteld. Op voorhand is die vraag moeilijk te beantwoorden.

Uw opmerking lijkt echter vooral een klacht over de fietsoversteek bij dit kruispunt te zijn. In de vragen-module op deze website is eerder een vraag gesteld over de inrichting van dit kruispunt. In het antwoord op die vraag leest u de motivatie van de gemaakte keuze (zie vraag op 15-07-2014 door Niek Schelhaas).

We zijn inmiddels in contact met de Fietsersbond om te kijken hoe het kruispunt anders ingericht zou kunnen worden, zodat de oversteek beter is voor fietsers zonder dat de doorstroming van het verkeer op de Kempenbaan daar erg onder te leiden heeft.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.