Informatiebijeenkomst Bereikbaarheid De Run

Gemeente Veldhoven 16-01-2019 3517 keer bekeken

Op woensdag 23 januari 2019 informeren wij u graag over de oplossingen om de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run te verbeteren en wat u daarvan gaat merken.

Maandag 17 december 2018 zijn maatregelen bekend gemaakt om de bereikbaarheid in Brainport Eindhoven, en met name in Veldhoven, te verbeteren.   De bereikbaarheid staat onder druk door de huidige en toekomstige sterke groei van het bedrijfsleven. Het gaat dan onder meer om bedrijventerrein De Run en enkele omliggende economische toplocaties. De bereikbaarheid is al enige jaren een punt van zorg en vraagt op zo kort mogelijke termijn om goede oplossingen.

 

Programma

De avond start met een toelichting op de maatregelen om de bereikbaarheid in Veldhoven te verbeteren en wat u daarvan merkt. Daarna kunt u zich bij de verschillende stands laten informeren.

Datum:                  23 januari 2019

Inloop:                   vanaf 19:00 uur

Aanvang:               19:30 uur

Einde:                    ongeveer 21:30 uur

Locatie:                 techniekHuys, De Run 4250, Veldhoven

 

In het techniekHuys kunt u zich bij de stands laten informeren over de planning, procedures en werkzaamheden. Er zijn 5 informatiestands:

·         Peter Zuidlaan
De Peter Zuidlaan wordt opengesteld voor kleinschalig collectief vervoer tussen P + R Meerhoven en bedrijventerrein De Run 1000.

·         Provincialeweg
De Provincialeweg wordt (gedeeltelijk) afgesloten in één richting. Het gaat dan om de richting van de Provincialeweg naar de Kempenbaan.

·         Kempenbaan Oost
De directe aansluiting van De Run 2000 op de Kempenbaan (ter hoogte van de aansluiting Provincialeweg) komt te vervallen en wordt via het kruispunt bij De Run 4200 aangesloten op de Kempenbaan. Deze aanpassing hoort bij het pakket maatregelen herinrichting Kempenbaan Oost dat begin 2019 wordt gepresenteerd.

·         Kempenbaan West
De voorbereidende werkzaamheden zoals het verder uitwerken van het ontwerp van de weg en de aansluiting op de A67 zijn gestart.  

 

Maatregelenpakket Brainportregio Eindhoven
Overheid en het bedrijfsleven investeren gezamenlijk in maatregelen om een aantal dringende knelpunten aan te pakken, zoals een combinatie van nieuwe vormen van gedeeld vervoer en betere fietsvoorzieningen.

 

Cookie-instellingen