Projectwebsite Kempenbaan

Op dit moment staat er dagelijks file op de Kempenbaan. Dit komt doordat de wegenstructuur de hoeveelheid verkeer niet meer aan kan.

Door de huidige en toekomstige sterke groei van het bedrijfsleven blijft de bereikbaarheid onder druk staan. Het gaat dan onder meer om bedrijventerrein De Run en enkele omliggende economische toplocaties. In de ochtendspits is sprake van filevorming vanaf de Randweg N2 naar het bedrijventerrein toe en in de avondspits vanaf het bedrijventerrein naar de Randweg N2.

Deze filevorming zal in de toekomst verergeren als gevolg van de groei van het bedrijventerrein, indien er geen maatregelen getroffen worden. Om de bereikbaarheid van De Run te verbeteren en de verkeersproblematiek in Veldhoven structureel op te lossen wordt de Kempenbaan opnieuw ingericht.

 

 

 

Raakvlakken met andere projecten

Kempenbaan West en de aansluiting op de A67 hebben raakvlakken met andere projecten. Een van deze raakvlakken is de nieuwe N69. Deze nieuwe provinciale weg sluit aan op de kruising van de Locht en de aansluiting op de A67. Deze kruising ligt ter hoogte van het Koningshof.

De verwachting is dat de realisatie van de nieuwe N69 ongeveer tegelijk zal plaatsvinden als de realisatie van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67. Gemeente Veldhoven en Provincie Noord-Brabant stemmen onderling af om de hinder van deze werken te beperken. Meer informatie over de N69 is te vinden via de website van de Grenscorridor N69.

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Om op de hoogte te blijven over de ontwikkelingen op en rondom de Kempenbaan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief

 

 

 

Werkzaamheden

Wanneer er werkzaamheden zijn aan of rondom de Kempenbaan kun je op veldhoven.nl/wegwerkzaamheden meer informatie vinden over de werkzaamheden en afsluitingen.

 

 

 

 

Wegenstructuur Kempenbaan (klik voor vergroting)
 

 

 

Planning

In 2014 is het gedeelte Kempenbaan Midden verbreed tussen de kruising met de Onze Lieve Vrouwendijk ter hoogte van het MMC en de kruising met de Run 6000. In aansluiting daarop wordt ook Kempenbaan West aangepakt. Het projectgebied van de Kempenbaan West ligt tussen de kruising met de Run 6000 tot aan de Locht (gemeentegrens gemeente Eersel). Onderdeel van het project is ook de nieuwe aansluiting op de Rijksweg A67 bij het Oeienbosch.

Deze werkzaamheden zullen grotendeels plaatsvinden in 2020-2021. De Locht sluit aan op de Nieuwe Verbinding N69, een project dat door de Provincie Noord-Brabant gerealiseerd wordt, en de Zilverbaan die in 2018 is gerealiseerd. Na Kempenbaan West, dus vanaf 2020, wordt ook Kempenbaan Oost aangepakt. Het gaat hierbij om het gebied tussen de kruising met de Onze Lieve Vrouwendijk ter hoogte van het MMC en de Rijksweg A2/N2.

 

 

 

 

 

 

Het laatste nieuws 

 

Cookie-instellingen