Bouwupdate november 2022

Gemeente Veldhoven 03-11-2022 1646 keer bekeken 0 reacties

In deze bouwupdate kijken we terug op de voorbereidende werkzaamheden, zoals veldonderzoeken en de informatieavond en leest u over de werkzaamheden op een deel van De Run 4200, over de bouw van de Genderbrug en de nieuwe aansluiting van De Run 1100.

Terugblik en waar we nu staan

De herinrichting van de Kempenbaan-Oost in Veldhoven startte begin dit jaar. Boskalis begon met diverse voorbereidende werkzaamheden, zoals veldonderzoeken en uitwerking van het wegontwerp. Ook werden vergunningen aangevraagd, bomen gekapt en is gestart met het verleggen van kabels en leidingen. 

Veldonderzoek voorafgaand aan het verleggen van kabels en leidingen

 

Vlak voor de zomervakantie was een groot deel van de voorbereidende werkzaamheden afgerond. Er werd een goed bezochte inloopbijeenkomst georganiseerd voor bedrijven, organisaties en omwonenden om hen te informeren over de start van de herinrichting. Specialisten vanuit het team van de gemeenten Eindhoven en Veldhoven en aannemer Boskalis gaven uitleg over het project. Aan bod kwamen:

Herinrichting De Run 4200

Sinds begin oktober wordt gewerkt aan de herinrichting van een deel van De Run 4200. Dat is nodig omdat De Run 2100 straks ontsloten wordt via De Run 4200. De bestaande aansluiting van De Run 2100 op de Kempenbaan komt namelijk te vervallen. 

Op onderstaande foto is de bestaande weg verwijderd en de fundering van de nieuwe weg aangebracht. In de komende periode worden o.a. de stoepen aangelegd. In het weekend van 4 tot 7 november wordt de weg geasfalteerd. Lees meer over de verkeersmaatregelen en omleidingsroutes in dat weekend.

Herinrichting De Run 4200

 

Bouw Genderbrug

De Run 2100 wordt via een nieuw stuk weg aangesloten op De Run 4200. Het nieuwe gedeelte kruist de Gender. Daarom wordt er een nieuwe brug over de Gender gebouwd. De bouw van de zogenoemde Genderbrug is in de zomer van start gegaan met het aanbrengen van funderingspalen en houten damwanden.

Wapening landhoofd Genderbrug

 

Daarna is begonnen met het bouwen van de landhoofden: dit zijn betonnen constructies op beide oevers van de Gender waarop straks het brugdek komt te liggen. In oktober is het beton van de landhoofden gestort, zie de foto’s. In de komende periode wordt het brugdek geplaatst, waarvoor eerst geprefabriceerde betonnen liggers worden gelegd.

Betonstort landhoofden Genderbrug

 

Nieuwe ontsluiting De Run 1100

De Run 1100 krijgt een directe aansluiting op de randweg N2 vanuit en richting het noorden. Hiervoor is in september en oktober het grondwerk uitgevoerd. Op de bestaande bodem is zand gelegd, waarop straks de weg wordt aangelegd. Zowel het aangevoerde zand als de bestaande bodem zal door het gewicht iets gaan zakken. Daarom wachten we even met het aanleggen van de wegfundering en het asfalt totdat het zakken is gestopt en we een stabiele basis hebben. Op onderstaande foto zijn de contouren van de nieuw aan te leggen rotonde in de weg te zien.

Rotonde De Run 1100

 

Ook is een nieuwe waterbuffer aangelegd, langs de afrit van de N2. Dat is een opvangvoorziening die is bedoeld om het regenwater van de Kempenbaan en de wegen op De Run 1100 op te vangen.

Waterbuffer De Run 1100

 

Volgende bouwupdate

De volgende bouwupdate staat gepland in december van dit jaar. Ook plaatsen we voor het einde van het jaar een nieuwe serie luchtfoto’s. 

 

0  reacties

Cookie-instellingen