Bouwupdate april 2023

Gemeente Veldhoven 13-04-2023 1259 keer bekeken 0 reacties

In deze bouwupdate van april leest u hoe de damwanden en palen van de nieuwe fietsonderdoorgang in de grond getrild worden en wat daar het voordeel van is. En verder gaat het over de nieuwe wadi: die is klaar voor wateropvang.

In de tweede helft van maart zijn we begonnen met de bouw van de fietsonderdoorgang onder de Kempenbaan. Deze komt ter hoogte van de Provincialeweg en zorgt ervoor dat fietsers veilig en snel de Kempenbaan kunnen passeren. Bij de nieuwe verbinding tussen De Run 1100 en de N2 is de aangelegde wadi inmiddels klaar voor gebruik.

Voordelen intrillen

Het dak van de fietsonderdoorgang komt op stalen palen en damwanden te rusten. Deze trillen we met een hoge frequentie in de bodem, waarmee we de trillingen tot een minimum beperken. Dit is een handig alternatief voor heien, waarbij meer geluid- en trillingshinder ontstaat. Bovendien worden de trillingen gemonitord. Aan panden rondom de werkzaamheden hangen trillingmeters, die zijn ingesteld op een bepaalde grensnorm. Komt het trillingsniveau hier boven? Dan krijgt de uitvoerder op het werkterrein direct een seintje op zijn mobiele telefoon en kan hij de trillingsfrequentie aanpassen.

     

Hoe vordert de bouw?

Op onderstaande luchtfoto is goed te zien waar we staan met de aanleg van de fietsonderdoorgang. Op de stalen palen en damwanden van de fietsonderdoorgang zijn zelfs al landhoofden gestort. Dit is de betonnen basis waarop straks het dak van de fietsonderdoorgang rust. Ook wordt gewerkt aan de verdiepte ligging van het fietspad van en naar de fietsonderdoorgang. Er komt ook een trap naar beneden voor voetgangers.

Wadi klaar voor gebruik

Bij de nieuwe, snelle verbinding tussen De Run 1100 en de snelweg is een wadi aangelegd. De term is een afkorting van 'Water Afvoer Drainage en Infiltratie' en is ontleend aan de Arabische naam voor een - vaak droog - rivierdal, een wadi. Bij toepassing van een wadi wordt de waterafvoer van onder meer straten en daken (gedeeltelijk) afgekoppeld van de riolering.

Het hemelwater dat op deze verharde oppervlakken valt, wordt afgevoerd naar een wadi. Daar kan het infiltreren in de bodem of vertraagd worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Ook wordt zo het grondwater aangevuld. Daarnaast wordt de riolering bij hevige regenval minder zwaar belast.

 

0  reacties

Cookie-instellingen