Definitief Ontwerp Kempenbaan west

Op 10 september 2019 is het Definitieve Ontwerp gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst bij het Sondervick College. Velen hebben verzocht om de tekeningen die daar gepresenteerd zijn beschikbaar te stellen. In onderstaande mappen zijn deze tekeningen terug te vinden. 

Het integrale DO heeft van 22 augustus tot 1 oktober 2019 ter inzage gelegen. 

Aan de tekeningen die op deze website staan kunnen geen rechten worden ontleend.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen