Definitief Ontwerp Kempenbaan west

Op 10 september is het Definitieve Ontwerp gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst bij het Sondervick College. Velen hebben verzocht om de tekeningen die daar gepresenteerd zijn beschikbaar te stellen. In onderstaande mappen zijn deze tekeningen terug te vinden. 

Er worden nog één keer aanpassingen doorgevoerd in het ontwerp o.a. naar aanleiding van de zienswijze die we ontvangen. Het uiteindelijke ontwerp (ook wel het uitvoeringsontwerp genoemd)  is aan het einde van dit jaar gereed.

Aan de tekeningen die op deze website staan kunnen geen rechten worden ontleend.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen